נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

מה עושה יועץ חינוכי? 

יועץ חינוכי

לתפקיד היועץ החינוכי ישנה אחריות רבה במסגרת תפקידו. תפקידו של היועץ מתחיל מייעוץ אישי לתלמיד ועד ייעוץ לצוות המורים, פיתוח הצוות ואף ניהול משברים במוסד החינוכי. במאמר הבא נפרט על תפקידו של היועץ החינוכי. 

 

ייעוץ אישי לתלמידים

היועץ החינוכי צריך לסייע לתלמיד כפרט להתמודד עם קשיים בתחומים שונים בחייו בין אם בפן החברתי או בפן האישי. הסיוע מורכב מכמה פעולות: איתור וזיהוי של הבעיה, התערבות בטווח הקצר במידה וצריך, ריכוז כל המידע ותיאום בין גורמים שקשורים לבעיה, ניהול של הטיפול, מעקב ויישום של פתרונות מומלצים. במהלך הייעוץ יהיה דגש מיוחד על ילדים בעלי צרכים מיוחדים כמו ילדים במצבי סיכון, ילדים משולבים, ילדים בעלי ליקויי למידה, מחוננים ועולים חדשים.

 

פיתוח הצוות הבית ספרי

חשוב לציין שכדי לעבוד כיועץ חינוכי יש ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי. תפקידו של היועץ החינוכי בפיתוח הצוות הבית ספרי מתבסס על עקרונות של חיזוק שיתוף הפעולה ועבודת הצוות של סגל המורים, יצירת שיח משמעותי בין כלל השותפים במערכת החינוך, איתור של מקורות כוח אצל התלמידים, חתירה מתמדת להצלחה ויצירת מצבים מאפשרים להצליח בהם, יצירת מצבים המאפשרים לתלמידים ולצוות המורים ביטוי ופיתוח עצמי.

 

פיתוח והטמעת תוכניות

על היועץ החינוכי לפתח ולהטמיע תוכניות שיעזרו לתלמידים להתפתח ולתכנן תוכניות התערבות ומניעה למצבים שונים. בין התוכניות שיש להטמיע הן תוכניות לפיתוח כישורי החיים של התלמידים- שיח בנושא התמודדות בעת מצבי לחץ ומשבר, הרחבת הידע של התלמידים בניהול כלכלי, מצבים חברתיים שונים ועוד. התוכניות יופעלו ע״י הצוות החינוכי בליווי היועצת החינוכית.

 

ייעוץ להנהלה ולמורים

על היועץ החינוכי לייעץ לצוות המורים ולהנהלה בנושאים שונים. היועץ צריך להדריך את הצוות בתחומים כמו- זיהוי אותות מצוקה של התלמיד, כלים להתייחסות אל התלמיד, והנחייה למחנכים. היועץ החינוכי מפתח תנאים שיעזרו לקדם את עבודת הצוות כמו מניעת שחיקה, קבלת החלטות, אחריות, יוזמה ומנהיגות. היועץ עוזר בארגון המערכת, יצירת אקלים אופטימלי, תהליכי למידה, קריאה של נתוני הערכה ומדידה, העברת הנתונים למערכת ובניית תוכניות מתאימות.

 

ניהול משברים ומצבי לחץ

חלק מתפקידו של היועץ הוא לסייע ולהיות מעורב בהערכות של המערכת החינוכית עם התמודדות בשעת חירום ומשבר. חלק מההיערכות היא הכשרת הצוות החינוכי למצבים והכנת תוכניות מגירה כאשר יהיה מצב סיכון. היועץ מתערב בעת אירועי חרום החל מהרגע הראשון ועד להעברה לגורמים נוספים. בנוסף, כחלק מניהול המשברים על היועץ לתעד את הטיפול באירועים על למנת להפיק לקחים במקרים הבאים.

עיסוקו של היועץ החינוכי בשכבות גיל שונות, אוכלוסיות שונות ומסגרות חינוך מיוחד מחייב הגדרה של המטלות בכל אחת ממערכות הטיפול שלו. כל יועץ צריך לדעת את כלל המרכיבים של תפקידו בכל מערכת חינוכית על מנת שיבצע את תפקידו באופן מיטבי.

יועץ חינוכי

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא לימודים